BESPLATNA DOSTAVA IZNAD 70€ MOGUĆNOST PLAĆANJA PRILIKOM DOSTAVE!

Returns and complaints

Uvjeti za povrat sredstava

  1. Kupac koji djeluje u svojstvu potrošača može u roku od četrnaest radnih dana od primitka robe bez ikakvog razloga raskinuti ugovor koji je sklopljen na daljinu ili izvan poslovnog prostora.
  2. Rok za raskid ugovora počinje teći s danom kada kupac ili od njega ovlaštena treća osoba, a da to nije dostavljač, dođu u posjed proizvoda. Ako je kupac u jednoj narudžbi naručio više proizvoda koji se isporučuju zasebno, rok počinje teći s danom kada kupac ili od njega ovlaštena treća osoba, a da to nije dostavljač, dođu u posjed proizvoda koji je posljednji isporučen. Dovoljno je da kupac zahtjev za raskidom ugovora podnese u roku. Pritom je odlučujući datum poštanske pošiljke.
  3. Zahtjev za raskidom ugovora može se uputiti putem elektroničke pošte na cannavis@cannavis.eu ili poštom na gore navedenu adresu prodavatelja. Kupac pritom može koristiti priloženi obrazac zahtjeva za raskidom ugovora, no nije obvezno.
  4. Pravo na raskid ugovora ne vrijedi za proizvode izrađene prema specifikacijama kupaca ili prilagođene osobnim potrebama. Također ne vrijedi za proizvode koji se isporučuju zapečaćeni ako je pečat uklonjen nakon isporuke. I na kraju, ne vrijedi za proizvode koji se brzo kvare ili kojima rok trajanja uskoro ističe.
  5. Pravovaljani raskid ugovora od strane kupca za posljedicu ima da se novac uplaćen za proizvod, uključujući troškove dostave za standardnu isporuku, kupcu mora vratiti odmah i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana primitka obavijesti o raskidu. Pri raskidu kupoprodajnog ugovora, osim ako prodavatelj drugačije ne ponudi, povrat otkupne cijene može se odgoditi do primitka robe ili do dostavljanja dokaza o povratu proizvoda, ovisno o tome što pristigne ranije.
  6. Povrat novca kupcu vrši se na isti način na koji je kupac taj novac uplatio, bez uračunavanja zateznih kamata. Nadalje, prodavatelj neće refundirati dodatne troškove posebne isporuke.
  7. Kupac prodavatelju mora vratiti proizvod bez odgode, najkasnije u roku od četrnaest dana od dana podnošenja zahtjeva o raskidu ugovora. Povrat robe vrši se putem pošiljke. Smatra se da je proizvod pravovremeno vraćen ako se dokaže da je pošiljka poslana u navedenom roku.
  8. Kupac dobiveni proizvod mora vratiti u izvornoj ambalaži zajedno s priborom na adresu KARIKA VIS D.O.O. DONJE KUNJANOVO 6, 21480 VIS
  9. Potrošač snosi sve izravne troškove povrata.